Ubuntu server üzerine RabbitMQ kurulumu

24 Ağu

RabbitMQ dağıtık uygulamaların (distributed application) oluşturulmasında ihtiyaç duyulan mesajlaşma kuyruğunu yöneten bir uygulamadır. Uygulamanın görevi günlük hayatımızda dolmuş ve otobüs duraklarına gelen müşterileri araçlara yönlendiren görevlilere(simsarlara) benzetildiğinden kısaca message broker(mesaj simsarı) olarak adlandırılmıştır.

RabbitMQ resmi sayfasında ürün özelliklerinden kısaca şu şekilde bahsedilmektedir.

  • Robust messaging for applications: Uygulamalarınız için sağlam bir mesajlaşma altyapısı.
  • Easy to use: Kullanımı kolay.
  • Runs all major operating systems: Yaygın kullanılan işletim sistemlerinin hepsinde çalışır.
  • Supports a huge number of developer platforms: Çok sayıda yazılım geliştirici platformunu destekler.
  • Open source and commercially supported: Açık kaynak ve ticari lisanslı seçenekleri destekler.

RabbitMQ uygulaması Erlang programlama dili ile geliştirilmiştir. Bu nedenle kurulum yapılacak olan sistemlerde öncelikle Erlang kodlarını çalıştırabilen altyapının kurulması gerekmektedir.

RabbitMQ Ubuntu Kurulumu

Ubuntu üzerinde kurulum gerçekleştirmek için apt komutu kullanılabilir. (Ubuntu 14.04 veya sonrası sürümlerde).

Öncelikle Ubuntu repository paket listelerini güncelleyerek en son paketlerin listesini elde ederek başlayabilirsiniz.

sudo apt-get update

Ardından RabbitMQ paketini indirerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

sudo apt-get install rabbitmq-server

RabbitMQ sürümünü öğrenmek için kullanılacak olan komut:

sudo rabbitmqctl status

Bu komut çalıştırıldığında gelen listede versiyon numarası bulunur.

{rabbit, “RabbitMQ”, 2.7.1}

Kurulum işlemi gerçekleştirildikten sonra RabbitMQ servisinin çalışır duruma getirildiğini görebilirsiniz.

sudo service –status-all

RabbitMQ mesajlarını görüntüleyebilmek için bir plugin geliştirilmiştir. Bu plugin sayesinde web arayüzü üzerinden mesajlaşma trafiğini izleyebilirsiniz. Plugin adı rabbitmq_management şeklindedir. Bu plugin aktif edilmeden kullanılamaz. Aktif etmek için kullanılacak komut:

sudo /usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-2.7.1/sbin/rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

Plugin konfigürasyonu değiştiği için rabbitmq-server servisinin yeniden başlatılması gerekmektedir.

sudo service rabbitmq-server restart

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra aktif RabbitMQ plugin listesini görüntüleyebilirsiniz.

 sudo /usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-2.7.1/sbin/rabbitmq-plugins list

rabbitmq-management

Artık web arayüzü aktif edilmiştir. Web arayüzüne erişim için internet tarayıcınızdan:

http://sunucunuzun-ip-adresi:55672/

RabbitMQ 2.7.1 sürümünde web arayüzü varsayılan olarak 55672 portundan aktif edilmektedir.

rabbitmq-management-web

Güncelleme: RabbitMQ 3.6.5 sonrası sürümlerde 15672 portundan aktif edilmektedir.