WCF Transfer Security Ayarları

4 Ağu

WCF transfer güvenliği seçeneklerini None,Transport security, Message security, Mixed ve Both olarak sıralamıştık. Bu güvenlik seviyelerinin WCF uygulamalarında uygulandığı yer binding kısmıdır. İstemci ve sunucu aynı ulaşım güvenliği seçeneğini uygular. Binding konfigurasyonu, programatik olarak kod tarafında ayarlanabildiği gibi config dosyası yardımıyla da ayarlanabilmektedir. Aşağıdaki listede hangi binding ile hangi ulaşım güvenliğinin kullanılabileceğini göstermektedir.

Adı None Transport Message Mixed Both
BasicHttpBinding Evet(Varsayılan) Evet Evet Evet Hayır
NetTcpBinding Evet Evet(Varsayılan) Evet Evet Hayır
NetNamedPipeBinding Evet Evet(Varsayılan) Hayır Hayır Hayır
WsHttpBinding Evet Evet Evet(varsayılan) Evet Hayır
NetMsmqBinding Evet Evet(Varsayılan) Evet Hayır Evet

Intranet için kullanılan binding tipleri şunlardır: NetTcpBinding, NetNamedPipeBinding, NetMsmqBinding.

Config dosyasında binding ayarlarını şu şelide yapabiliriz.

<bindings>
  <wsHttpBinding>
    <binding name="Binding1">
      <security mode="Message"/>
        <message clientCredentialType="UserName"/>
      </security>
    </binding>
  </wsHttpBinding>
</bindings>

Binding türüne göre security mode seçeneğinde, kullanılabilen güvenlik tipleri listelenmektedir. Yani bu güvenlik tiplerinin nerede kullanılacağını ezberlemek zorunda değiliz.

Kaynak: Bu yazının hazırlanmasında Programming WCF Services kitabından faydalandım.