Angularjs Custom Directive Serisi-4 Ayrılmış Scope Tarafına Erişim

9 Eki
  1. Direktiflerin Tanımlanması
  2. Direktif Restriction Yapısı
  3. Scope Ayrımı
  4. Ayrılmış Scope Tarafına Erişim
  5. Direktif Kalıtımı (Inheritance)

Angularjs direktif serisinin üçüncü bölümünde scope ayrımı üzerinde durmuştuk. Bu bölümde ise ayrılmış(isolated) scope bölgelerine dışarıdan erişimin nasıl yapılacağı üzerinde duracağız.

Bir direktifin scope ayrımını yaparken direktif nesnesine scope:{} şeklinde bir üye eklemesi yapılmaktadır. Bu durumda direktifin dış bağlantısı kesilir.  Ayrılmış direktiflerin dışındaki bir controller scope bölgesine veya başka bir direktifin scope bölgesine erişmek mümkün değildir. Ancak direktif tarafında belirlenen dış üyelere izinler verilerek onlara erişmek mümkündür. Bunu üç farklı şekilde yapabiliriz.

  • “@”
  • “=”
  • “&”

“@” scope erişimi

Direktif dışındaki bir değişkenin metinsel değerine erişmek için kullanılır.


Bu örnekte ColorController içerisinde tanımlanmış olan $scope.hex değişkeninin metin değerine ulaşılmıştır. Yani @ scope türü string değerlere erişimi sağlar.

Dikkat edecek olursak HTML tarafında kullanım <color hex=”{{hex}}”></color> şeklindedir.

“=” scope erişimi

Direktif dışındaki değişkenin kendisine erişmek için kullanılır.

Dikkat edecek olursak HTML tarafında kullanım <color hex=”hex”></color> şeklindedir. Yani metinsel değere erişim olmadığından “{{}}” şeklinde bir kullanım yapılmıyor.

“&” scope erişimi

Direktif dışındaki bir fonksiyona erişmek için kullanılır. Bir başka deyişle direktifin dışındaki bir controller scope üzerindeki fonksiyona direktif tarafından erişmek için kullanılır. Örneğin metin kutusuna tıklandığında rastgele renk kodu üreten bir direktif için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.