C# Action ve Action ön tanımlı delege türü

22 Ara
Delegeler ile ilgili yazımızda delegeleri tanımlamayı ve kullanmayı incelemiştik. Delegelerin metodları temsil ettiğini ve hangi tür metodların temsil edileceğini ise delegeler oluşturulurken belirlendiğini görmüştük. Ardından Func<T> ile ilgili yazımızda önceden tanımlanmış delege türü olan Func<T> delege türlerini incelemiştik. Func<T> ile...
Read more »

Asp.net MVC Handling Unknown Actions

22 Ağu
Bu yazımızda controller sınıfımızdaki action metodları içinde bulunmayan bir action çağrıldığında bu çağrıyı yakalayıp duruma göre kullanıcıya mesaj verme işleminin nasıl yapılacağı konusuna değiniyor olacağız. Controller sınıfları HandleUnknownAction() adında protected bir metoda sahiptir. protected virtual void HandleUnknownAction(string actionName); Bu metod bir action metodu çağrıldığında...
Read more »