c# indexer işlemleri

25 Tem
Indexer kavramı C# dilinde tipleri diziler gibi kullanılabilir hale getirmektedir. Tiplere ait nesneler tıpkı bir diziymiş gibi indexlere sahiptirler. Bunu örneklerle incelemeye çalışalım. Tek boyutlu indexer Haftanın günlerini temsil eden Week sınıfımızı oluşturduk. Week sınıfından oluşturulan nesneler üzerinden sınıf içindeki...
Read more »