c# indexer işlemleri

25 Tem

Indexer kavramı C# dilinde tipleri diziler gibi kullanılabilir hale getirmektedir. Tiplere ait nesneler tıpkı bir diziymiş gibi indexlere sahiptirler. Bunu örneklerle incelemeye çalışalım.

Tek boyutlu indexer


class Week
{

  string[] week = new string[]{"Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi","Pazar"};

  public string this[int i]
  {
    get { return i >= 0 && i < 7 ? this.week[i] : "Hatalı İndex"; }
  }

}

Haftanın günlerini temsil eden Week sınıfımızı oluşturduk. Week sınıfından oluşturulan nesneler üzerinden sınıf içindeki dizi elemanlarına Indexer sayesinde erişebilecek duruma geldik.


static void Main(string[] args)
{
  Week days = new Week();

  for (int i = -1; i < 8; i++)
  {
    Console.WriteLine(days[i]);
  }
}

Sonuç:

İki Boyutlu Indexer


class Coordinates
{
   int[,] coordinates = new int[,] { { 10, 12 }, { 58, 46 }, { 16, 76 } };

   public int this[int i, int j]
   {
     get { return coordinates[i, j]; }
   }
}

static void Main(string[] args)
{
   Coordinates coor = new Coordinates();

   for (int i = 0; i < 3; i++)
   {
     for (int j = 0; j < 2; j++)
     {
       Console.WriteLine(coor[i,j]);

     }
   }

}

Sonuç: