En Sık Kullanılan Git Komutları

24 Eyl

Developerlar için faydalı olabilecek Git komutları aşağıda liste halinde sunulmuştur.

git branch   
# Branch listele
git branch <new-branch-name>   
# Yeni brach oluştur
git checkout <other-branch>   
# Branch’e geç
git checkout -b <new-branch>   
# Branch oluştur ve ona geç
git branch -d <delet-branch-name>  
# Branch sil
git log  -- oneline 
# Commit history, tek satırda
git status 
# Stageing Directory'ye atılan ve atılmayanları göster
git add <file> 
# Working Directory'deki <file> Staging Directory'ye at
git add <dircetory> 
# Working Directory'deki <directory> Staging Directory'ye at
git add . 
# Working Directory'deki herşeyi Staging Directory'ye at
git reset . 
# Staging Directory'deki herşeyi Working Directory'ye at
git commit -m 
# "Commit" mesajı ile commit et
git revert <commit id> 
# Yapılan Commit geri al
git push -u <remote> <branch-name>  
# Local ortamda yapılan Commit'leri uzal sunucuya gönder 
git config --global core.autocrlf true
# Unix temelli OS'de kullanılan satır sonu karakteri kullan