Prism ile Silverlight MVVM ve Modüler Programlamaya Giriş

24 Eyl

Bir önceki yazımızda Silverlight MVVM yazılım tasarımı konusuna giriş yapmıştık ve anlaşılabilir olması açısından giriş seviyede bir örnek uygulama yaparak konuyu pekiştirmeye çalışmıştık. Bu yazımızda da Prism kütüphanelerini kullanarak modüler yapıda basit bir uygulama geliştirmeye çalışacağız. Bir önceki örnek MVVM uygulamızda Product model üzerinden View ve ViewModel yapılarını oluşturmuştuk. Bu yazıdaki uygulamada ise Product model ve View tarafını ayrı bir silverlight projesinde barındırıp ana silverlight projesi üzerine modül şeklinde ekleyeceğiz.

Bir önceki örnek uygulamadaki Model, View ve ViewModel yapılarını ProductModule adında ayrı bir silverlight uygulamasına çektik. Solution içerisindeki BasicModularity bizim ana silverlight uygulamamız. Yani ProductModule uygulaması, BasicModularity uygulaması üzerinde çalışacak ve BasicModularity.Web tarafından web yayınına sunulacak.

ProductModule uygulamasının bir modül olarak kabul edilebilmesi için IModule interface tipini implemente eden bir sınıfa sahip olması gerekmektedir. IModule interface tipi ise Microsoft.Practices.Prism.Modularity altında bulunmaktadır. ProductModule projesini modül halie getiren ise ProductModul sınıfıdır. Bu sınıfın içeriği aşağıdaki gibidir.


public class ProductModul : IModule
{
   private readonly IRegionManager manager;

   public ProductModul(IRegionManager manager)
   {
     this.manager = manager;
   }

   public void Initialize()
   {
     manager.RegisterViewWithRegion("ProductSaveRegion", typeof(Views.ProductView));
   }

}

IModule interface içerisinde Initialize adında bir metod bulunmaktadır. Bu metod modülün başlatılmasını sağlamaktadır. IRegionManager interface tipi ise modülün ana uygulamada hangi bölgeye yerleşeceğini belirleyen bir tiptir. Biz bu uygulamada modüldeki ProductView görüntüsünün ProductSaveRegion adındaki bir bölgede tutulmasını istedik. Biraz sonra bu bölgeyi ana uygulamada bir ItemControl belirleyeceğiz.

BasicModularity uygulaması yani ana uygulamamız tarafında modülleri barındıracak şekilde bir takım hazırlıklar yapmamız gerekmektedir.

Öncelikle Shell.xaml user kontrolü ekleyerek modülündeki ProductView için bir bölge(region) oluşturmalıyız.

ProductModule içerisinde işaret edilen bölgeyi oluturduk.

Artık modüllerin ana çatı tarafından tanınması ve yüklenmesi için gerekli olan başlangıç mekanizmasını oluşturmanın vakti geldi. Bu mekanizmanın ana sınıfı UnityBootstrapper denen tiptir. Bu tipten türeterek oluşturduğumuz sınıfımızın adı MainBootstrapper. Sınıfımızın içeriği aşağıdaki gibidir.


public class MainBootstrapper:UnityBootstrapper
{
  protected override DependencyObject CreateShell()
  {
    return Container.Resolve<Shell>();
  }

  protected override void InitializeShell()
  {
    Shell shell =new Shell();
    Application.Current.RootVisual = shell;
  }

  protected override IModuleCatalog CreateModuleCatalog()
  {
    ModuleCatalog catalog = new ModuleCatalog();
    catalog.AddModule(typeof(ProductModule.ProductModul));
    return catalog;
  }

}

CreateShell metodu ana yapı olan Shell tipinden bir nesneye işaret etmektedir.

InitializeShell ise Application.Current.RootVisual UIElementine Shell nesnesini göstermektedir.

CreateModuleCatalog ise yüklenecek olan modllüeri göstermektedir.

App.xaml.cs içerisindeki Application_Startup metodunda ise MainBootstrapper başlatılmaktadır.


private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{

  MainBootstrapper boot=new MainBootstrapper();
  boot.Run();

}

Uygulamamız artık çalıştırılmaya hazır.

Bu yazımızda Pism ile ilgili detaylı bilgiler vermedim. Daha sonraki yazılarda kısmetse Prism nedir ne değildir şeklinde bir yazı hazırlayabilirim.

Tekrar görüşmek ümidiyle.

Örnek Uygulama Kodlarına Buradan Erişebilirsiniz.

Kaynakhttp://compositewpf.codeplex.com/