ArcGIS Server 10.1 Server Yenilikleri

4 Haz

Bir önceki blog paylaşımında ArcGIS Server 10.0 mimarisinden bahsetmiştim. Bu paylaşımın amacı ArcGIS Server 10.0 mimarisi ile 10.1 mimarisi arasındaki farkları görebilmekti. Bundan sonraki paylaşımlar 10.1 üzerinden ve çıkarsa daha yeni versiyonlar üzerinden devam edecektir. Bu yazımızda 10.1 versiyonunun getirdiği yenilikler üzerinden ilerleyeceğiz.

ArcGIS Server 10.1 verisyonu 64 bit bir uygulama olarak çalışır. Böylece CBS hizmetleri için donanım özelliklerinden tam olarak yararlanılır. Bu değişiklik, ArcGIS sunucularının ölçeklenebilirliğini arttırmak için yapılmıştır. 64 bit donanımlar artık mevcut endüstriyel standart haline geldiği göz önüne bulundurularak 32 bit işletim sistemlere verilen destek durdurulmuştur.

ArcGIS Server 10.1 Kurulum Yenilikleri

ArcGIS Server kurulumu önemli ölçüde basitleştirilmiştir. Önceki sürümlerde kurulum sırasında izlenen birçok adım kaldırılmıştır. Yeni özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Artık .Net Framework veya Java Runtime gibi yüklemelere gerek kalmıyor.
  • Ayrı bir sunucu (Microsoft IIS, WebSpahare, v.b) ile entegrasyona gerek kalmıyor. Artık sunucu için ArcGIS kurulumu yaptığınızda, web yönetim araçları ve uygulamalarıyla servis tabanlı bir CBS sunucusu(GIS Server) karşımıza çıkıyor.
  • CBS kaynaklarınıza ulaşmak için kurulum sırasında sizden tek bir kullanıcı hesabı istenir. Bu hesaba ArcGIS Server hesabı denir. 10.1 sürümünde kurulum sonrası adımlar ve ayrı ayrı ayarlanan SOM, SOC ve ArcGIS web servis hesapları yoktur.
  • DCOM bağımlılığı yoktur.

Birden fazla bilgisayar üzerine dağıtılmış kurulum yapmak basitleştirilmiştir. Her bilgisayarda aynı kurulumu yapılır, daha sonra ArcGIS Server Manager üzerinden bağlantılar gerçekleştirilir.

Windows ve Linux Ayrımı

Önceki versiyonlarda Microsoft .Net Framework ve Java platromu için sunulan ArcGIS Server, artık 10.1 versiyonuyla işletim sistemi seviyesine çekilmiştir. Kurulumlar Microsoft için ArcGIS(Server)  ve Linux için ArcGIS(Server) şeklinde yapılmaktadır.

ArcGIS Server 64 bit

ArcGIS 10.1 versiyonu 64 bit uygulama olarak çıkmıştır ve 32 bit işletim sistemi desteği durdurulmuştur.

SOM ve SOC modeli artık ArcGIS Server sitesi

Önceki ArcGIS Server versiyonlarında CBS sunucusu(GIS Server) SOM(Server Object Manager) ve SOC(Server Object Container) şeklinde iki bileşenden oluşmaktaydı. SOC bileşenleri GIS servislerinde barıdırılmaktadır ve SOM bileşeni tarafından yönetilir ve kullanıcıların hizmetine sunulur.

ArcGIS Server 10.1 ile birlikte SOM-SOC modeli ArcGIS Server sitesi şeklinde değiştirilmiştir. Bir site, bir veya birden fazla makine(GIS Server) üzerine yapılmış dağıtımdır. 10.1 ile gelen site mimarisi SOM-SOC modelinden daha sağlamdır. Hata riskini azaltır, yeni makinelerin eklenmesini ve mevcutların yönetimini kolaylaştırır.

ArcGIS Web Adaptör

ArcGIS Web Adaptor, ArcGIS Sunucusunun kendi web sunucunuz ile çalışması için yapılan bir kurulumdur. ArcGIS Server dış dünyaya REST ve SOAP servisleri sunabilmektedir. Eğer siteniz için kendi özel URL adreslerinizi ayarlamak istiyorsanız veya web sunucunuzun güvenlik modeli ile entegrasyon sağlamak istiyorsanız ArcGIS Web Adaptor kurulumunu yapmalısınız. Bu bileşen, eğer birden fazla makine ile bir siteyi yapılandıracaksanız ve güvenliği sıkılaştırmak istiyorsanız önerilir.

Kaynak: http://resources.arcgis.com/en/help/install-guides/arcgis-server/10.1/index.html#/What_s_new_in_the_ArcGIS_10_1_for_Server_install/01nm0000000m000000/

ArcGIS Server 10.0 Dağıtılmış Sistem Mimarisi

3 Haz

ArcGIS Server, sunduğu hizmetleri birden çok makine üzerine dağıtarak ölçeklenebilir bir sistem mimarisi sunmaktadır. ArcGIS sunucusunu ilk kez kuruyorsanız büyük olasılıkla tüm bileşenlerini aynı makine üzerine kurarak test edeceksiniz. ArcGIS Server uygulamanızı farklı makinelere dağıtmak istiyorsanız dağıtılmış kurulum(distributed installation) yapmalısınız. Bu sayede sisteminize erişen kullanıcı sayısı için kabul edilebilir bir düzeyde bir performans elde edebilirsiniz.

ArcGIS Server için yapılan dağıtılmış kurulum sayesinde sistem bileşenleri aynı yerel ağda birden fazla makine üzerinde barındırılır. Aşağıdaki grafikte ArcGIS Server bileşenlerinden SOM(Server object manager), SOC(server object container) ve Web sunucusunun farklı makineler üzerinde dağıtıldığını görebiliriz. Bu yapı Arcgis Server 10.0 için hazırlanmıştır. Daha sonraki versiyonlarda değişiklikler olabilir.

ArcGIS Server Mimarisi
ArcGIS Server 10.0 Mimarisi

Dağıtılmış şeklide kurulmuş olan ArcGIS Server sistemine daha fazla makine ekleyerek dışarı sunulan hizmeti daha da iyileştirmek mümkün hale gelmektedir. CBS (GIS) işlemlerinde yük çekici işlemler(container processes) CPU kaynağını çok fazla tükettiğinden sisteme birden fazla SOC makinesi dahil etmek bu yükün paylaşılmasını ve sistemin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

ArcGIS Server bileşenlerini farklı makineler üzerinde akıllıca dağıtmak donanım kaynaklarınızın en etkin şekilde kullanılmasını sağlar. Örneğin kullanabileceğiniz makine sayısı yeterli değilse Web sunucusunu ve SOM bileşenini aynı makine üzerinde barındırabilirsiniz. Çünkü SOM, diğer bileşenlere nispeten daha az bellek kullanır.  Kalan donanım kaynakları da CBS sunucusunun işleyebileceği yükü dengelemek için SOC makinelerine aktarılabilirsiniz.

Dağıtılmış ArcGIS Server kurulumu yapmak, ArcGIS Desktop veya ArcGIS Engine kurulumuna benzemez. Çünkü birbiri ile konuşan makineleri doğru şekilde yapılandırmalısınız. SOM makinesinin sistemdeki bir SOC makinesine istekte bulunabilmesi gerekmektedir. Her makine aynı veri kümesi ve dizini ile çalıştığından her makine ortak bir isimlendirme kuralı (UNC path) ile aynı kayna erişmelidir.

Güvenlik mekanizmaları bazen makineler arasında iletişim sorunu çıkarabilir. Örneğin SOC hesabı farklı makineler üzerinde okuma ve yazma izinleri gerektirebilir. Bu sebeple ArcGIS Server bileşenleri arasında açık bir şeklide iletişim kurmaları gerektiğinden bu bileşenler arasında güvenlik duvarına gerek yoktur. Örneğin SOM ve SOC arasında veya SOM ve Web sunucusu arasında güvenlik duvarı gerekmez.
Ayarların Yapılması
Dağıtılmış bir ArcGIS Server sisteminin hizmete sunulması için atılacak ilk adım yapılandırma tasarımıdır. SOM, SOC, Web Application Developer Framewrok (ADF) ve Web Service endpoint bileşenleri aynı makineye yüklenebilir veya birden fazla makine üzerine dağıtılabilir. ADF Runtime Web sunucusu gibi aynı makinede yüklü olmalıdır.

ArcGIS Server Manager sunucunuzu yönetmenize yardımcı olan ve basit web uygulamaları oluşturmanızı sağlayan isteğe bağlı bir bileşendir. Bu bileşen iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar Service Manager ve Application Manager olarak adlandırılır. Bu iki bileşen de aynı makine üzerinde veya farklı makineler üzerine dağıtılmış olabilir. Service Manager bileşeni Web servislerinin yüklü olduğu makinede servisleri oluşturmayı ve yönetmeyi sağlar. Application Manager bileşeni ise ADF yüklü makinedeki Web uygulamalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlar.

GIS Servis kurulumu için buradan ve WEB Application kurulumu için de buradan bileşenlerin doğru yüklenmesine yardımcı olacak bilgiler verilmektedir.

Verileriniz CBS sunucusu (GIS Server) ile aynı yerel ağ üzerinde olmalıdır. Sunucunuzu Manager üzerinden yönetmiyorsanız ağınızda bir ArcGIS Desktop olmalıdır. Verilerinizin ve ArcGIS Desktop uygulamasının diğer CBS sunucu bileşenleri ile aynı makinede bulundurmamalısınız.

Kaynak: http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Configuring_a_multiple_machine_deployment/0093000000m7000000/